Македонско-германски речник
M преноќевалиште (n) M преноќиште [ tour ]
1. Übernachtung
2. Herberge
3. Gästehaus
M преноќевалиште (n) M преноќиште
1. Schlafstätte
2. Nachtlager
Германско-македонски речник
D G Gästehaus (n) [ tour ]
преноќиште
D G Herberge (f) [ tour ]
1. засолниште
2. преноќиште
Jugendherberge
преноќиште за млади
3. конак
D G Lagerstatt (f)
1. кревет
2. лежиште
3. преноќиште
D G Nachtlager (n)
преноќиште
D G Penne (f)
1. засолниште за скитници
2. дувло
3. преноќиште за скитници
D G Schlafstätte (f) Schafstelle
преноќиште